Clima

A Menorca és un clima típicament mediterrani, és a dir, hiverns temperats i plujosos i estius càlids i secs. La temperatura mitjana anual oscil · la entre els 17,9 º de Ciutadella i els 16,6 ºC de la zona de Maó. La mitjana de les temperatures màximes diàries del mes de juliol varia entre els 30 º de la part sud de l'illa i els 28 º de la part nord, mentre que la mitjana de les temperatures mínimes diàries del mes de gener oscil · la entre els 8 º de la part central de l'illa i els 9,5 ºC de la costa. La precipitació total anual mitjana varia entre els 666 mm del semàfor de Bajolí i els 435 mm del faro de la illa de l’Aire. Més del 70 % d'aquesta precipitació cau entre tardor i hivern, al voltant d'un 15 % cau a la primavera i la resta, a l'estiu. El vent que domina a l'illa és la tramuntana, que bufa una mitjana de 187 dies a l'any, el va seguir xaloc, 120 dies, i del gregal, 106 dies.